"מצוינות היא תוצאה של כוונות גבוהות, מאמץ רציני ויישום מושכל. היא בחירה מבין אפשרויות רבות והיא שקובעת את גורלך" (אריסטו)

חטיבת ביניים / 2027-2019 להגיע ל-15 המדינות המצטיינות
תיכון / 2018-2011 להכפיל את מספר בוגרי חמש היחידות