"מצוינות היא בחירה מבין אפשרויות רבות - בחירה, לא גורל אקראי - היא תמיד תוצאה של כוונות גבוהות, מאמץ רציני ויישום מושכל - והיא זו שקובעת את גורלך", אריסטו  

חטיבת ביניים / 2027-2019 להגיע ל-15 המדינות המצטיינות
תיכון / 2018-2011 להכפיל את מספר בוגרי חמש היחידות