דף הבית / חטיבת הביניים: 2027-2019

לבחור במצוינות
ישראל תגיע ל-15 המדינות המצטיינות בפיז"ה

הנעת תנופה מערכתית משותפת בחטיבת הביניים, תוך התמקדות בהוראה ובלמידה, כדי לאפשר לתלמידים להעמיק את הידע שלהם, לפתח מיומנות ולהתחיל להתמחות. המטרה היא לבנות מאמץ שיטתי ומתואם שבבסיסו ניצב צורך עמוק להעלות את הרף ולכייל את העשייה החינוכית כלפי מעלה בחטיבת הביניים בשלושה מעגלים – מרמת התלמיד, דרך חומרי הלימוד וההוראה ועד בית הספר והמערכת.

במהלך הלימודים בחטיבת הביניים יש לתלמידים זמן והזדמנות להתכונן היטב בעזרת המורים שלהם. עליהם לברר בצורה מושכלת מה מעניין אותם, במה הם טובים, מה גורם להם לתחושת הישג, ועד כמה הם נכונים להתאמץ עבורו. הם צריכים להתחיל לגבש לעצמם תמונת עתיד, גם אם היא עדיין מצוירת בקווים כלליים. מעל לכל, הם חייבים להתייחס מאוד ברצינות ללימודים שלהם, מתוך הבנה של חשיבותם להמשך חייהם, ולבנות בסיס מוצק של ידע ומיומנות.

לכן הקרן ביחד עם שותפיה, פונה אל התלמידים, המורים וההורים וקוראת להם לקחת אחריות ולהשקיע בלימודי המתמטיקה והמדעים בחטיבת הביניים. זו תקופת לימוד משמעותית שבסופה צומת בחירה חשוב שבו התלמידים בוחרים את מגמות ההתמחות שלהם לתיכון. זו אולי הפעם הראשונה שבה הם בוחרים את דרכם במערכת החינוך. זו בחירה שיש לה השפעה על תעודת הבגרות, ובמידה מסוימת גם על המשך הדרך שלהם לעתיד — בצבא, בהשכלה הגבוהה ובשוק התעסוקה.

לשם כך, עלינו ליצור ביחד תנופה מערכתית והתמקדות בהוראה ובלמידה בחטיבת הביניים. כולם צריכים להתרכז בלאפשר לתלמידים להעמיק את הידע שלהם, לפתח מיומנות ולהתחיל להתמחות. דרוש מאמץ שיטתי ומתואם שבבסיסו ניצב צורך עמוק להעלות את הרף ולכייל את העשייה החינוכית כלפי מעלה, מרמת התלמיד, דרך חומרי הלימוד וההוראה ועד בית הספר והמערכת.

 1. חומרי למידה
  כדי ליצור תנופה משמעותית של ההוראה והלמידה בחטיבת הביניים כלפי מעלה, המורים יהיו זקוקים לתכנים ולמשימות מאתגרות בדרגת קושי מתגברת. בלימודי המתמטיקה נדרשות משימות יישומיות ברמת חשיבה גבוהה המעוררים לשימוש במודלים מתמטיים בהקשרי מציאות שונים. בלימודי המדעים על גווניהם, יהיה צורך בחומרים הנשענים על בסיס מתמטי מוצק ועל מיומנות מתמטית משוכללת. 
 2. פיתוח מקצועי
  כדי לשלב תכנים ברמה יישומית גבוהה, נדרשת יכולת של הוראה איכותית, המתאימה את עצמה לביצועי התלמידים במשימות ברמה גבוהה של חשיבה, הבנה ויישום.  יכולת זו תתפתח בידי מורים מעולים ובסיוע של מומחים מהאקדמיה, אשר יבנו יחדיו מסגרות וכלים של פיתוח מקצועי, שגרות עבודה משותפות ומהלכי הוראה מדורגים. בלב המהלך נמצאים מורים מעולים, שיבנו סביבם כוח מקצועי של מורים בבתי הספר ובאזור.
 3. התארגנות למצוינות
  כדי שלמידה ברמת מצוינות תתרחב ותעמיק, נדרשת התארגנות בית ספרית מאוד מדוייקת. יש לפתוח את מסלולי המצוינות בצורה מאוזנת, תוך שימוש בפדגוגיה בהירה ועקבית המבוססת על נתוני התקדמות הלמידה של כל תלמיד. נחוצה תרבות ניהולית מוקפדת שמעודדת ומדגימה מצוינות, מציירת תמונת עתיד, מציבה יעדים אישיים גבוהים וסומכת על המורים ובונה רצף והמשכיות מהיסודי ואל התיכון.
 4. תנועה מקצועית וחברתית
  כדי שתלמידים יבחרו ללמוד ויתמידו במסלולי המצוינות בחטיבת הביניים – מסלולי למידה קשים ותובעניים – הם חייבים להבין ולהרגיש שהם עשו בחירה חשובה ונכונה. כדי שמורים יבחרו ללמד במסלולים אלו ולהישאר בהם, גם הם צריכים להשתכנע ולחוש שזו שליחות מקצועית ראויה. לשם כך נדרש ליצור סביב המצוינות בחטיבת הביניים מומנטום ציבורי, שפה משותפת, הסכמה רחבה ותנועה חברתית.

שיעור התלמידים המצטיינים במתמטיקה במבחני פיז"ה