פעילויות מיוחדות / השווקים שלנו

תכניות הקרן פועלות בדרכים שונות להגשמתו של יעד משותף. כולן חותרות להוראה איכותית לשם הרחבת מעגל המצוינות, כדי שיותר תלמידים יבחרו, יתמידו ויצליחו בלימודי המתמטיקה והמדעים ברמת חמש יחידות. הגם שכל אחת מהן עוסקת במרכיב מסוים, באזור גאוגרפי או בשכבת גיל ספציפית, המכנה המשותף העמוק ושותפות-הדרך יוצרים צורך מיוחד בהיכרות הדדית, בתיאום, חלוקת עבודה ואיגום משאבים.

שותפי הקרן פועלים לאורכה של שרשרת עשייה הכוללת כאלו האחראים על פיתוח של יכולות, שיטות וכלים, כאלו המספקים שירותים משלימים ועזרים, וכאלו האחראים על מערכות החינוך בשדה, על הפעלה והטמעה. כדי לא להשאיר את המפגש בין 'היצע' ל-ביקוש' רק ליד המקרה, הקרן החליטה לפעול ליצירת מפגשים ביניהם ולעודד שיתופי פעולה. לשם כך הוקמו שוק 5, 15 – זירת מפגש מקצועית וחברתית, שמטרתה ליצור הזדמנות לבניית שיתופי פעולה לקידום המצוינות בלימודי המתמטיקה והמדעים.

שוק 15
מיועד לאנשי חינוך, מורים, מנהלים, רכזים, מפתחים ואנשי אקדמיה לקידום מצוינות וכיתות מצוינות בחט"ב
שוק 5
מיועד לאנשי חינוך, מורים, מנהלים, רכזים, מפתחים ואנשי אקדמיה לקידום מצוינות וחמש יחידות בתיכון