פעילויות מיוחדות / שוק 5

תכניות הקרן פועלות בדרכים שונות להגשמתו של יעד משותף. כולן חותרות להוראה איכותית לשם הרחבת מעגל המצוינות, כדי שיותר תלמידים יבחרו, יתמידו ויצליחו בלימודי המתמטיקה והמדעים ברמת חמש יחידות.

הגם שכל אחת מהן עוסקת במרכיב מסוים, באזור גאוגרפי או בשכבת גיל ספציפית, המכנה המשותף העמוק ושותפות-הדרך יוצרים צורך מיוחד בהיכרות הדדית, בתיאום, חלוקת עבודה ואיגום משאבים.

שותפי הקרן פועלים לאורכה של שרשרת עשייה הכוללת כאלו האחראים על פיתוח של יכולות, שיטות וכלים, כאלו המספקים שירותים משלימים ועזרים, וכאלו האחראים על מערכות החינוך בשדה, על הפעלה והטמעה.

כדי לא להשאיר את המפגש בין 'היצע' ל-ביקוש' רק ליד המקרה, הקרן החליטה לפעול ליצירת מפגשים ביניהם ולעודד שיתופי פעולה. לשם כך הוקם שוק 5 – זירת מפגש מקצועית וחברתית, שמטרתה ליצור הזדמנות לבניית שיתופי פעולה לקידום המצוינות בלימודי המתמטיקה והמדעים.

שוק 5 מתקיים אחת לשנה ומאפשר מפגש בין אלו המפתחים מציגים אבי-טיפוס וממצאי ניסיונות חלוץ, נותני השירות מדגימים חקרי מקרה מהשדה, והבעלויות מציפות את הצרכים, ההזדמנויות והמגבלות. בדיון משותף הצדדים מחפשים קרקע משותפת, מסיקים מהם התאמות ושינויים שנדרשים בפיתוח ורוקמים יחדיו עשייה משותפת.

שוק 5/2018

במפגש שוק 5 שהתקיים ב-6 במרץ 2018, השתתפו אנשי מקצוע, חוקרים, ומקבלי החלטות בהם מורים מובילים, מומחים, מפתחים, מנהלים ואנשי מדיניות. השנה הוקדש המפגש לקולות מן השטח, בניסיון להשיב על השאלות: מה מתרחש במעבר מחטיבת הביניים לתיכון? איך בית הספר מתמודד עם משימת המצוינות? כיצד מלמדים כשכיתות חמש היחידות צפופות ומגוונות? כיצד ניתן לעודד מורה ותלמיד להאמין ביכולותיהם?

המשתתפים מצאו כי מורים רבים מאמינים ביכולת של תלמידות ותלמידים להצליח במתמטיקה ברמה המוגברת, אם יתאמצו בכך. גישת ההוראה השתנתה מהוראה ממיינת להוראה מטפחת. הכיתות גדלו והפכו להטרוגניות, הדבר הצריך שינוי של דרכי ההוראה להוראה מותאמת אישית לכל תלמידה ותלמידה. מנהלי בתי הספר ניתבו משאבים רבים להשקעה להצלחה במתמטיקה, כיתות נוספות נפתחו והוטמעו תכניות התערבות שונות. המערכת מתגייסת לעידוד העלייה במספר תלמידי ה-5 במתמטיקה, אולם מעבר התלמידים מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה מציב קושי –מבחינת יכולות התלמידים ללמוד מתמטיקה ברמה הגבוהה, המוכנות שלהם, והיכולות שלהם.

תובנות ואתגרים:

 • לימודי 5 היחידות במתמטיקה קשים ותובעניים מאוד עבור התלמידים.
  לכן, יצירת אוירה תומכת בכיתה, שימת דגש על ביסוס קשר מורה-תלמיד והאמונה העמוקה ביכולות המתפתחות של כל תלמיד, הינם קריטיים להצלחה.
 • השקעה, מאמץ והתמדה, צריכים לעמוד בבסיס הדימוי של 'לומד טוב' ולא היכולת להצליח בקלות.
 • השקעה, מאמץ והתמדה, צריכים לעמוד בבסיס הדימוי של 'לומד טוב' ולא היכולת להצליח בקלות.
 • השקעה, מאמץ והתמדה, צריכים לעמוד בבסיס הדימוי של 'לומד טוב' ולא היכולת להצליח בקלות.
 • כיתות 5 היחידות במתמטיקה הטרוגניות וגדולות יותר במעבר. לכן, עולה הצורך להמשיך ולדייק את המענים הקליניים לכל תלמיד ותלמידה, וליישם גישה קלינית במציאת מסלול התפתחות מקצועית התואם את הצרכים והיכולות של כל מורה.
 • לרכז המקצוע תפקיד חיוני בהובלת תפיסות של מצוינות מתמטית בבית הספר.
 • לרכז המקצוע תפקיד חיוני בהובלת תפיסות של מצוינות מתמטית בבית הספר.
 • יש ליצור ולחזק חיבורים ושיתופי פעולה בין בעלי עניין שונים המעוניינים בקידום מצוינות, ולעודד אותם לדבר באותה השפה. הדבר נכון פי כמה בערי הפריפריה החברתית-גיאוגרפית בהן ישנו ריבוי של תכניות התערבות.
 • קהילות מורים שש-שנתיות צריכות לשמש פלטפורמה ללמידה משותפת ולתקשורת בין מורי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה.
 • חטיבת הביניים היא פלטפורמה להכנה, עידוד ומוטיבציה של תלמידים ללמוד מתמטיקה ברמה גבוהה.

גלריית תמונות