לוח תוצאות

לוח התוצאות מציג נתונים מעודכנים על מצב לימודי המתמטיקה והמדעים בחטיבת הביניים ובתיכון ועל פעילות הקרן לקידום המצויינות במקצועות המתמטיקה והמדעים

תלמידים

שיעור התלמידים שנבחנו בבחינת הבגרות ב5 יחידות במתמטיקה בכיתה יב' במסגרות החינוך הפורמליות בין השנים 2008-2017, על פי חלוקה לזרם חינוך מהנתונים עולה כי עיקר העלייה במספר תלמידי 5 היחידות מגיעה מהחינוך הממלכתי. אולם בשנת 2017 שיעור התלמידים בחינוך הממלכתי שלמדו 5 יחידות מתמטיקה היה גבוה רק ב15% משיעור הלומדים בחינוך הדתי, וגבוה ב103% משיעור הלומדים בחינוך הערבי.
שיעור התלמידים שנבחנו בבחינת הבגרות ב5 יחידות בפיזיקה בכיתה יב' במסגרות החינוך הפורמליות בין השנים 2008-2017, על פי חלוקה לזרם חינוך: מהנתונים עולה כי עיקר העלייה במספר תלמידי 5 היחידות מגיעה מהחינוך הממלכתי . שיעור התלמידים בחינוך הממלכתי שלמדו 5 יחידות בפיזיקה בשנת 2017 היה גבוה ב28% משיעור הלומדים בחינוך הדתי, וגבוה ב36% משיעור הלומדים בחינוך הערבי.
נוסחת ההצלחה של דור ה-X
מספר התלמידים שנבחנו בכל שנה בבחינת הבגרות ב-5 יחידות במתמטיקה בכיתה יב' במסגרות החינוך הפורמליות בין השנים 2006-2018 מהנתונים עולה כי בין השנים 2006-2012 מספר לומדי 5 היחידות במתמטיקה צנח באופן דרמטי. הידרדרות זו נבלמה בזכות מורים מעולים, התגייסות רחבה ומדיניות ברורה, ובשנת 2017 ישראל כבר הכפילה את מספר תלמידי המתמטיקה הלומדים ברמת 5 יחידות.
חלוקה לפי מגדר
באיזה מגמה היית מעדיפ\ה ללמוד בתיכון?
פערים על רקע חברתי כלכלי ב2017 , מיצ"ב 2017, לפי הרשות הארצית לבחינה והערכה בחינוך (ראמ"ה)
מוטיביציה ללימודי מתמטיקה ומדעים,תלמידים על מתמטיקה
תלמידים על מתמטיקה,על פי מבדקי TIMSS ב2015
מצב המצוינות בפיז"ה מתמטיקה בעולם, מדינות אחרות מזנקות בעוד שישראל מדשדשת
פערים על רקע מגדרי בשיעורי המצוינות במבחני הפיז"ה במתמטיקה בקרב בתי הספר דוברי העברית
מהם הדברים ששווה להשקיע בהם ולא לוותר?
באילו מקצועות שווה להשקיע?

מורים

מורים בהכשרה להוראת מתמטיקה בתיכון על פי חלוקה לסוגי הכשרה בין השנים 2001- 2017: מהנתונים עולה כי בשנים האחרונות רוב המורים החדשים למתמטיקה בתיכון מגיעים ממסלולי ההסבה להוראה (אנשי קריירה שנייה). בשנת 2017 הגיעה ישראל לשיא של 15 שנה במספר הבוחרים בלימודי הוראת מתמטיקה
מספר המורים למתמטיקה ומדעים בחינוך העל יסודי לפי הלמ"ס
היחסים בין מורים לתלמידים

הורים

מהם שלושת הדברים החשובים לך בחטיבת ביניים?


האם המורה של ילדך הוא מורה טוב?

האם לדעתך זהו אחד המקצועות
החשובים ביותר?