מתווה דרך

קרן טראמפ פועלת לאורו של 'מתווה דרך'.
זהו מסמך עבודה שהוכן טרם הקמת הקרן והוא נכתב כל העת מחדש לאור הניסיון המצטבר, ביחד עם מורים, מומחים ושותפים לדרך.


קרן טראמפ נוסדה בשנת 2011 כדי לסייע למערכת החינוך בישראל לבלום את ההידרדרות במצויינות בלימודי המתמטיקה והמדעים בבתי הספר העל-יסודיים ולהניע בה שיפור משמעותי. ביחד עם שותפים רבים לדרך אנחנו משקיעים במצוינות, מכיוון שבימינו, יכולות גבוהות במתמטיקה ובמדעים הן 'מפתח זהב' לחדשנות טכנולוגית, לצמיחה כלכלית, לפריצות דרך מדעיות, לצמצום פערים חברתיים והצלחה ברמה האישית.
מדובר במשימה בעלת חשיבות חברתית למתן שוויון הזדמנות. אנו פוגשים בבתי הספר בישראל, בכל המגזרים והאזורים, תלמידות ותלמידים רבים הנכונים לאתגר, ולכן סבורים שזו זכותם וחובת-כולנו לתמוך בלמידתם. אנו משוכנעים כי זהו צורך לאומי ממדרגה ראשונה שנועד לאפשר לישראל להדביק את הפער בהישגי החינוך מול מדינות העולם ולהתייצב בעמדת זינוק טובה יותר לקראת הרבע השני של המאה ה-21.


הצלחתה של קרן טראמפ תושג רק כאשר המצוינות בהוראה ובלמידה של תחומי המתמטיקה והמדעים תעמיק שורש בבתי הספר העל-יסודיים בישראל. באמצעותה, יתאפשר לתלמידים רבים יותר, ללא הבדל מגזר, מגדר או מקום מגורים, לבחור, להתמיד ולפתוח הזדמנויות לעתיד של שגשוג ותרומה.

כדי להניע את תיאוריית השינוי הזו, הקרן ריכזה מאמץ בשלב ראשון (2011-2018) עם הקהילה המקצועית להכפלת מסלולי חמש היחידות בתיכון:

  1. בתחילה, הקרן פעלה כ-'מניע' (catalyzer) ומאמציה הוקדשו לצלצול בפעמוני המשבר כדי לעורר מהלך של בלימה בהידרדרות ולפריסת תכניות הכשרה ופיתוח מסגרות פיתוח מקצועי.
  2. אחר כך, הקרן החלה לפעול גם כ-'מחבר' (convener) ברקימת שותפויות, רישות מקצועי, בניית ידע והנעה לפעולה.
  3. ולסיום, הקרן פועלת בעיקר כ-'מקים' (builder) על-מנת לחתור לבניה של תשתיות מקצועיות של הוראה איכותית התומכות ביישום בהיקף מערכתי ולשמר את ההישג לאורך זמן.

בשלב שני (2019-2025), הקרן החלה לפעול ביחד עם שותפיה לחיזוק בסיס המצויינות בחטיבת הביניים. הצלחתו של שלב זה תושג כאשר ישראל תימנה על 15 המדינות המצטיינות במבחני פיז"ה במתמטיקה, ושבין מצטייניה יהיה ביטוי ניכר לתלמידות, לפריפריה ולחברה הערבית.