לטפח מומחיות בהוראה

תלמידים הבוחרים ללמוד במגמת חמש היחידות בתיכון עומדים בפני משוכה גבוהה. מכיוון שמדובר בתחומים שבהם הידע והמיומנות נבנים יחדיו, פער שנפער בתחילת הדרך עלול להתרחב ולהעמיק, ועד מהרה תלמידים רבים נושרים ממגמת המצוינות. זהו מצב שבו לאופן ההוראה שמור תפקיד מיוחד. על המורים למצוא איזון בין השאיפה לדחוף את הכיתה לדרגות גבוהות של העמקה וחשיבה, בלי לוותר על הרמה והקצב, ובין הצורך להעניק מענה אישי לכל תלמיד בזמן אמתי.

לשם כך מורים מספרים שהם זקוקים לכלים מעשיים שיתמכו בהוראה המתואמת לקצב, לסגנון, ליכולות ולקשיים של כל תלמיד בכיתה. השאיפה היא לסייע למורים לבנות עם כל תלמיד תכנית למידה אישית, לאבחן את יכולותיו וקשייו, ולהתאים לאור זאת את הוראתם תוך ליווי, ניטור ומשוב. תהליך זה נבנה על-ידי המורים ביחד בקהילה מקצועית בה הם מתמקדים בניתוח הלמידה של תלמידיהם וזיקתה לאופן ההוראה בכיתה.

מענקים

2018
הכשרה לשלושים מורים נוספים שיובילו 15 קהילות מורים עירוניות ללמידה מקצועית במסגרת "מועדון 5"
אוניברסיטת חיפה
2018
קהילות למידה מקצועיות מתוקשבות ל-200 מורים למתמטיקה ברמת חמש יחידות
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
2017
ארבעים קהילות מקצועיות של מורי מתמטיקה בחטיבות ביניים ביישובים ערביים ויהודים בצפון הארץ, במטרה לקדם מומחיות בהוראה קלינית ולהרחיב את עתודת התלמידים שילמדו 5 יחידות מתמטיקה
אוניברסיטת חיפה
2017
הקמת 15 קהילות מורים לומדות למורי מתמטיקה במודיעין ובסביבתה, להעלאת שיעור בוגרי המתמטיקה ברמת חמש יחידות ל-25% עד 2019
המרכז הישראלי למצוינות בחינוך
2016
תכנית להפעלת 20 קהילות בית-ספריות של מורי מתמטיקה בחטיבות הביניים
אוניברסיטת תל אביב
2016
פיתוח סטנדרטים ומדיניות להבטחת קיום ארוך טווח ולהרחבת היקף ההפעלה של קהילות מקצועיות לומדות של מורי מתמטיקה ומדעים בבתי הספר העל-יסודיים ברחבי הארץ
מכון מופת
2016
תכנית פיתוח מקצועי עבור 80 מורי מתמטיקה בחטיבות הביניים
הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל
2016
פיתוח והפעלה של תכנית להוראת פיזיקה בכיתות ט' ב- 200 בתי ספר
מכון ויצמן למדע
2014
פיתוח והפעלה של 15 קהילות מקצועיות ל-300 מורי מתמטיקה ברמה של חמש יחידות לימוד בפריסה ארצית
אוניברסיטת חיפה
2012
ליווי פדגוגי (instructional coaching) למורים למתמטיקה ולמדעים בבתי ספר תיכוניים
מכון ברנקו וייס
2011
טיפוח קהילות לימוד אזוריות של מורים לפיזיקה לשם הגדלת מספר התלמידים במגמה
מכון ויצמן למדע
2014
תכנון תכנית עבודה להקמת קהילות להתפתחות מקצועית של מורי מתמטיקה ברמה של חמש יחידות לבגרות
אוניברסיטת חיפה
2016
הקמת תשע קהילות אזוריות להתפתחות מקצועית של 250 מורים לכימיה ברמת 5 יחידות לימוד
מכון ויצמן למדע
2015
הכשרת 250 רכזי מקצוע במתמטיקה ובמדעים בבתי ספר על יסודיים להקמת קהילות מקצועיות בית ספריות לשם הגברת הבחירה וההתמדה במגמות 5 היחידות
מכון ויצמן למדע