לטפח מומחיות בהוראה

תלמידים הבוחרים ללמוד במגמת חמש היחידות בתיכון עומדים בפני משוכה גבוהה. מכיוון שמדובר בתחומים שבהם הידע והמיומנות נבנים יחדיו, פער שנפער בתחילת הדרך עלול להתרחב ולהעמיק, ועד מהרה תלמידים רבים נושרים ממגמת המצוינות. זהו מצב שבו לאופן ההוראה שמור תפקיד מיוחד. על המורים למצוא איזון בין השאיפה לדחוף את הכיתה לדרגות גבוהות של העמקה וחשיבה, בלי לוותר על הרמה והקצב, ובין הצורך להעניק מענה אישי לכל תלמיד בזמן אמתי.

לשם כך מורים מספרים שהם זקוקים לכלים מעשיים שיתמכו בהוראה המתואמת לקצב, לסגנון, ליכולות ולקשיים של כל תלמיד בכיתה. השאיפה היא לסייע למורים לבנות עם כל תלמיד תכנית למידה אישית, לאבחן את יכולותיו וקשייו, ולהתאים לאור זאת את הוראתם תוך ליווי, ניטור ומשוב. תהליך זה נבנה על-ידי המורים ביחד בקהילה מקצועית בה הם מתמקדים בניתוח הלמידה של תלמידיהם וזיקתה לאופן ההוראה בכיתה.

2012
הקמת קבוצה של מורים מצטיינים למתמטיקה ולמדעים
קרן טראמפ
2018
הכשרת מורים להובלת קהילות עירוניות
אוניברסיטת חיפה
2018
קהילות למידה מקוונת למורי מתמטיקה
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
2017
הפעלת קהילות מורי חטיבת ביניים בחיפה
אוניברסיטת חיפה
2017
הקמת קהילות מקצועיות של מורי מתמטיקה במודיעין
המרכז הישראלי למצוינות בחינוך
2016
הפעלת קהילות של מורי מתמטיקה במטרה להגדיל את מספר התלמידים הלומדים מתמטיקה ברמת חמש יחידות
אוניברסיטת תל אביב
2016
ניסוח סטנדרטים להבטחת קיום ארוך טווח והרחבת ההיקף של קהילות מקצועיות
מכון מופת
2016
הכשרת מורים לניהול דיון כיתתי בנושאים מתמטיים בתל אביב
הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל
2016
הפעלת תכנית להוראת פיזיקה
מכון ויצמן למדע
2014
פיתוח קהילות מתמטיקה מקצועיות
אוניברסיטת חיפה
2012
ליווי פדגוגי (instructional coaching) למורים למתמטיקה ולמדעים בבתי ספר תיכוניים
מכון ברנקו וייס
2011
טיפוח קהילות לימוד אזוריות של מורים לפיזיקה לשם הגדלת מספר התלמידים במגמה
מכון ויצמן למדע
2014
הקמת קהילות להתפתחות מקצועית של מורי מתמטיקה
אוניברסיטת חיפה
2016
קהילות להתפתחות של מורי כימיה
מכון ויצמן למדע
2015
הכשרת רכזי מתמטיקה והקמת קהילות מורים
מכון ויצמן למדע