קהילות מקצועיות

הקמת קהילות מקצועיות של מורים לקידום הוראה קלינית

מורים הם בודדים בעשייתם, דלת כיתתם סגורה והם לומדים בעיקר מניסיונם שלהם. הם ממעטים להגיע להשתלמויות מקצועיות, מכיוון שאינם רואים ערך רב בתרומתו של מומחה מבחוץ ש-'מעביר חומר'. השתלמויות אלו משקפות גישה לפיה הידע החשוב על הוראה אינו מצוי בידי העוסקים במלאכה. לעומת זאת, במקצועות קליניים, הידע המקצועי נבנה במשותף מתוך העשייה על-ידי אנשי המקצוע.

מכיוון שהקרן סבורה שהוראה איכותית היא מומחיות קלינית, קיים צורך לסייע לבנייתן של קהילות מקצועיות של מורים בהובלה של מורים מעולים (מורי רב-אמן). קהילה מקצועית אפקטיבית היא זו המתמקדת באופן שיטתי בלמידת תלמידים, נשענת על תיעוד וניתוח של הלמידה מהכיתות וזיקתה להוראה, גיבוש של תפיסת הוראה משותפת, בניית שגרות של ניטור למידה וסיוע הדדי לשיפור מעשה ההוראה.

2012
הקמת קבוצה של מורים מצטיינים למתמטיקה ולמדעים
קרן טראמפ
2018
הכשרת מורים להובלת קהילות עירוניות
אוניברסיטת חיפה
2018
קהילות למידה מקוונת למורי מתמטיקה
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
2017
הפעלת קהילות מורי חטיבת ביניים בחיפה
אוניברסיטת חיפה
2017
הקמת קהילות מקצועיות של מורי מתמטיקה במודיעין
המרכז הישראלי למצוינות בחינוך
2016
הפעלת קהילות של מורי מתמטיקה במטרה להגדיל את מספר התלמידים הלומדים מתמטיקה ברמת חמש יחידות
אוניברסיטת תל אביב
2016
ניסוח סטנדרטים להבטחת קיום ארוך טווח והרחבת ההיקף של קהילות מקצועיות
מכון מופת
2016
הכשרת מורים לניהול דיון כיתתי בנושאים מתמטיים בתל אביב
הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל
2016
הפעלת תכנית להוראת פיזיקה
מכון ויצמן למדע
2014
פיתוח קהילות מתמטיקה מקצועיות
אוניברסיטת חיפה
2012
ליווי פדגוגי (instructional coaching) למורים למתמטיקה ולמדעים בבתי ספר תיכוניים
מכון ברנקו וייס
2011
טיפוח קהילות לימוד אזוריות של מורים לפיזיקה לשם הגדלת מספר התלמידים במגמה
מכון ויצמן למדע
2014
הקמת קהילות להתפתחות מקצועית של מורי מתמטיקה
אוניברסיטת חיפה
2016
קהילות להתפתחות של מורי כימיה
מכון ויצמן למדע
2015
הכשרת רכזי מתמטיקה והקמת קהילות מורים
מכון ויצמן למדע