לטפח מומחיות בהוראה

תלמידים הבוחרים ללמוד במגמת חמש היחידות בתיכון עומדים בפני משוכה גבוהה. מכיוון שמדובר בתחומים שבהם הידע והמיומנות נבנים יחדיו, פער שנפער בתחילת הדרך עלול להתרחב ולהעמיק, ועד מהרה תלמידים רבים נושרים ממגמת המצוינות. זהו מצב שבו לאופן ההוראה שמור תפקיד מיוחד. על המורים למצוא איזון בין השאיפה לדחוף את הכיתה לדרגות גבוהות של העמקה וחשיבה, בלי לוותר על הרמה והקצב, ובין הצורך להעניק מענה אישי לכל תלמיד בזמן אמתי.

לשם כך מורים מספרים שהם זקוקים לכלים מעשיים שיתמכו בהוראה המתואמת לקצב, לסגנון, ליכולות ולקשיים של כל תלמיד בכיתה. השאיפה היא לסייע למורים לבנות עם כל תלמיד תכנית למידה אישית, לאבחן את יכולותיו וקשייו, ולהתאים לאור זאת את הוראתם תוך ליווי, ניטור ומשוב. תהליך זה נבנה על-ידי המורים ביחד בקהילה מקצועית בה הם מתמקדים בניתוח הלמידה של תלמידיהם וזיקתה לאופן ההוראה בכיתה.

מענקים

2018
קורס הכנה ל-25 מלווים פדגוגיים חדשים במתמטיקה מדרום הארץ, שימלאו תפקידי מנהיגות מקצועית
מכון דוידסון לחינוך מדעי
2017
פרס טראמפ להוראה איכותית לשנת 2017
קרן טראמפ
2016
פרס טראמפ להוראה איכותית 2016
קרן טראמפ
2016
מכון להוראה מתקדמת במתמטיקה ומדעים – לימוד ותכנון ראשוני
קרן טראמפ
2016
תכנית להכשרת עתודת מובילי הוראת המתמטיקה בישראל
מכון דוידסון לחינוך מדעי
2013
מהו תפקידם של מורי רב-אמן במערכת החינוך?
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
2014
דוח המגדיר סטנדרטים וצרכים של מורי רב-אמן בישראל
מכון דוידסון לחינוך מדעי
2014
פרס טראמפ להוראה איכותית 2015
קרן טראמפ
2012
פרס טראמפ להוראה איכותית 2012
קרן טראמפ
2013
פרס טראמפ להוראה איכותית 2013
קרן טראמפ
2013
פרס טראמפ להוראה איכותית 2014
קרן טראמפ