ליצור שפה משותפת

המהלך לקידום הוראה איכותית ולחיזוק המצוינות משתף גורמים רבים בממשלה, באקדמיה, בשדה המקצועי ובציבור. הצלחתו תהיה תלויה במידת האפקטיביות של התיאום בין העוסקים במלאכה וככל שהם יבססו את עשייתם על שפה משותפת ועל שימוש אחיד ומוסכם במושגים ובידע. לשם כך יש לתעד ולנתח ניסיון מעשי מהכיתות ומבתי הספר ולהנגיש מחקר רלבנטי מהארץ ומהעולם. נחוץ לתעד את העשייה, ללמוד מה עובד, להפיק לקחים ולשתף בתובנות בעתיד.

אנו מניחים שככל שידע רלבנטי יעובד ויוצג בדרך המתאימה לכל אחד מקהלי היעד, כך תעמיק ההבנה ויגבר השימוש בידע, וככל שתהליך זה יעשה בשקיפות, בפתיחות ובשיתוף, תוך לימוד משותף, כך תגבר ההזדהות ותחושת הבעלות של שותפים-לדרך.

2015
הכרת התוצאות של תכנית הכשרת מורי מתמטיקה ומדעים
קרן טראמפ