הערכה

הערכה של מהלכי הקרן ושיתוף בממצאים ובתובנות

הקרן מניחה שפילנתרופיה אסטרטגית, אם תופעל בתבונה, תוכל לסייע למערכת החינוך להרחיב את מעגל המצוייות בלימודי מתמטיקה ומדעים בתיכון. לשם כך התיעוד הוא תנאי הכרחי, אולם כדי שניתן יהיה להבחין בין מה שמצליח ומה שפחות ולהסיק מהם התנאים הנחוצים להצלחה, תהיה נחוצה גם פעילות של מדידה והערכה.

בחינת האפקטיביות של העשייה תיעשה בשיטה של 'הערכת אשכול משותפת' (shared cluster evaluation) למול מידת ההצלחה בשלושה מדדים עיקריים: שיעורי הבחירה, ההתמדה והצלחה של תלמידים במגמת חמש היחידות; מידת החלחול של תכניות, יכולות וכלים אל תוך מערכות החינוך; והאם נבנו תשתיות יישום לטווח ארוך, גם לאחר שמימון מהקרן מסתיים.

2015
הכרת התוצאות של תכנית הכשרת מורי מתמטיקה ומדעים
קרן טראמפ