להצמיח שינוי במערכת

לימודי חמש היחידות בבית הספר אינם מתקיימים בחלל ריק. הקשב של התלמידים מצוי בתחרות מתמדת ויכולתם של המורים לקיים הוראה איכותית תלויה באופן תפקודם של ההנהלה, חדר המורים, צוות הייעוץ וההורים. זה מצב שבו למוסד החינוכי יש תפקיד חשוב בהטמעת תרבות של חתירה למצוינות. עליו לגבש תפיסת הוראה משותפת, לבנות קהילות מקצועיות של מורים ולהטמיע סדירויות של אבחון, ניטור ומשוב.
גם לגורמים מחוץ לבית הספר ישנה השפעה רבה. בית הספר נמצא בבעלות של רשות מקומית או של רשת בתי ספר והוא מפוקח ומודרך על-ידי מחוז ויחידות מטה של משרד החינוך. מסביב לבית הספר, לבעלות ולפיקוח פועל מעגל רחב יותר של שחקנים, לרבות הממשלה, האקדמיה, הצבא ושוק העבודה, המצביעים על צרכים וקובעים רף כניסה אליהם.

לשם כך יש לפעול במשותף עם המערכת כולה כדי לטוות רשת של תמיכה בהוראה איכותית שתעודד ותאפשר גידול בשיעור בוגרי חמש היחידות.

2016
הפקת סרטוני הדרכה למורים חדשים לפיזיקה
מרכז שוורץ-רייסמן לחינוך מדעי
2016
הדרכת מורים ישראלים על ידי מומחים שוייצרים
מרכז חינוך ליאו בק
2014
עזרה של מורי פיזיקה ומהנדסים לתלמידים
מרכז חוסידמן לנוער שוחר מדע
2013
פיתוח מורי פיזיקה מהפריפריה
המכללה האקדמית תל חי
2013
שיפור ההישגים במתמטיקה ברמת חמש יחידות
תובנות בחינוך
2013
מודל אזורי של התפתחות מקצועית למורי מתמטיקה בצפון הארץ, כדי להגדיל את מספר התלמידים במסלול חמש יחידות לימוד
המכללה האקדמית תל חי
2012
הקמת מרכז אזורי להוראת הפיזיקה בגליל המרכזי
מנור-כברי
2012
עבודות חקר בפיזיקה לתלמידי בית ספר תיכון בירוחם וסביבתה
קרן ירוחם החדשה