להניע מהלך חברתי

אנשים מוכשרים בוחרים בהוראה כאשר הם מרגישים גיבוי, תמיכה ואמון מהציבור ומנהיגיו וכשהם חשים שהם משרתים כחלוצים וכשליחי ציבור של מהלך חברתי חשוב. תלמידים בוחרים ומתמידים במגמת חמש היחידות ככל שהם מרגישים שהם חלק מקבוצת איכות מובילה וכשהם חשים שהמאמץ וההשקעה יפתחו להם דלתות לעתיד. מערכת החינוך אף היא קשובה לרחשי הציבור ורגישה לקריאה להתגייס לבעיות משמעותיות ולצורך חברתי ולאומי חשוב.

לכן, קיים צורך ליצור מודעות והזדהות ולהניע תנופה ציבורית להשקעה בהוראה ולמידה של חמש יחידות במתמטיקה ומדעים. יש לצלצל בפעמונים ולהצביע על הידרדרות בהישגים ועל מחסור במורים ולקרוא אל הדגל דור חדש ומוכשר של מורים. נחוץ להעלות על נס מורים והוראתם ולחשוף עשייה חיובית של אנשי מקצוע וארגונים רבים וטובים. יש לרתום את ההורים והתלמידים ליצירת מומנטום ציבורי ולהניעם לפעולה כחלק מתנועה חברתית.

2020
הערכה משתפת לגבי יישום משימות מבוססות פיז"ה
קרן טראמפ
2020
הגיע זמן חינוך 2021 – מגזין חינוכי מקוון התומך באסטרטגיית הקרן
קרן טראמפ
2020
כנס בין-לאומי מקוון בנושא מבחן פיז''ה
אוניברסיטת חיפה
2020
סדרת מחקרים סקרים וניתוחי נתונים
קרן טראמפ
2020
מיפוי שיעור התלמידים במסלולי מצויינות בחטיבות הביניים
מימון פיננסי חברתי בישראל - SFI
2020
סיור לימודי בהולנד למורי מתמטיקה
מכללת לוינסקי
2020
מחקר על תרומה של כישורי חשיבה מתמטית גבוהה להצלחה בבחינת הבגרות
קרן טראמפ
2020
פרס טראמפ להוראה איכותית 2020
קרן טראמפ
2020
סדנאות ודוח בנושא השכלות מבחן פיז''ה 2021
מכללת לוינסקי
2019
שבוע המצוינות 2020
קרן טראמפ
2019
כנס בנושא איך מרחיבים את מעגל המצוינות בארץ
איגוד מנהלי המחלקות ברשויות המקומיות
2019
כנס היעסוק בניסיון עולמי בקידום מצוינות במתמטיקה בחטיבות הביניים
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
2019
סיוע לישראל להימנות בין מדינות מצטיינות במיומנויות חשיבה גבוהות
שיתופים לקידום החברה האזרחית
2019
הוצאת שלושה ספרים וכנס בנושא הוראה איכותית
מכון ברנקו וייס
2019
הקמת תנועה חברתית התדרוש יצירת הזדמנויות ללימודי מתמטיקה ומדעים במסלולי מצוינות
LEAD - המסלול לפיתוח מנהיגות
2019
קמפיין ציבורי התומך בהעלאת הרמה בלימודי מתמטיקה ומדעים
LEAD - המסלול לפיתוח מנהיגות
2019
הגיע זמן חינוך 2019-2020
קרן טראמפ
2019
קיום שישה מפגשים מעמיקים בנושאים שונים
חכמים בלילה (Wize)
2015
הגיע זמן חינוך 2015
קרן טראמפ
2012
המורה האיכותי שלי
חינוך ישראלי
2011
כנס ודיון ציבורי על עתיד החינוך בישראל
ח' זה חינוך (פעילי החינוך)
2013
כנס בנושא הוראת המתמטיקה והמדעים
מכון דוידסון לחינוך מדעי
2013
הרצאות של מורים מצטיינים למדעים
חכמים בלילה (Wize)
2014
"יום המורה" לשנת 2014
LEAD - המסלול לפיתוח מנהיגות
2014
'מורים על הבר 2' – הרצאות על ידי מורים מובילים
חכמים בלילה (Wize)
2014
יום המורה 2015-2017
LEAD - המסלול לפיתוח מנהיגות