להניע מהלך חברתי

אנשים מוכשרים בוחרים בהוראה כאשר הם מרגישים גיבוי, תמיכה ואמון מהציבור ומנהיגיו וכשהם חשים שהם משרתים כחלוצים וכשליחי ציבור של מהלך חברתי חשוב. תלמידים בוחרים ומתמידים במגמת חמש היחידות ככל שהם מרגישים שהם חלק מקבוצת איכות מובילה וכשהם חשים שהמאמץ וההשקעה יפתחו להם דלתות לעתיד. מערכת החינוך אף היא קשובה לרחשי הציבור ורגישה לקריאה להתגייס לבעיות משמעותיות ולצורך חברתי ולאומי חשוב.

לכן, קיים צורך ליצור מודעות והזדהות ולהניע תנופה ציבורית להשקעה בהוראה ולמידה של חמש יחידות במתמטיקה ומדעים. יש לצלצל בפעמונים ולהצביע על הידרדרות בהישגים ועל מחסור במורים ולקרוא אל הדגל דור חדש ומוכשר של מורים. נחוץ להעלות על נס מורים והוראתם ולחשוף עשייה חיובית של אנשי מקצוע וארגונים רבים וטובים. יש לרתום את ההורים והתלמידים ליצירת מומנטום ציבורי ולהניעם לפעולה כחלק מתנועה חברתית.

2015
הגיע זמן חינוך 2015
קרן טראמפ
2012
המורה האיכותי שלי
חינוך ישראלי
2011
כנס ודיון ציבורי על עתיד החינוך בישראל
ח' זה חינוך (פעילי החינוך)
2013
כנס בנושא הוראת המתמטיקה והמדעים
מכון דוידסון לחינוך מדעי
2013
הרצאות של מורים מצטיינים למדעים
חכמים בלילה (Wize)
2014
"יום המורה" לשנת 2014
LEAD - המסלול לפיתוח מנהיגות
2014
'מורים על הבר 2' – הרצאות על ידי מורים מובילים
חכמים בלילה (Wize)
2014
יום המורה 2015-2017
LEAD - המסלול לפיתוח מנהיגות