מיקוד בלמידה

כדי ליצור תנופה משמעותית של ההוראה והלמידה בחטיבת הביניים כלפי מעלה, המורים יהיו זקוקים לתכנים ולמשימות מאתגרות בדרגת קושי מתגברת. בלימודי המתמטיקה נדרשות משימות יישומיות ברמת חשיבה גבוהה המעוררים לשימוש במודלים מתמטיים בהקשרי מציאות שונים. בלימודי המדעים על גווניהם, יהיה צורך בחומרים הנשענים על בסיס מתמטי מוצק ועל מיומנות מתמטית משוכללת.

2020
אליפות ישראל במתמטיקה
המרכז לשלטון מקומי
2020
ארגון נוער שיתמקד במתמטיקה שימושית ובטכנולוגיות חלל
SpaceIL
2020
קמפוס דיגיטלי ללמידה עצמית עבור תלמידי תיכון
עמותת תפוח