לחבר בין שותפים לדרך

תכניות הקרן פועלות בדרכים שונות להגשמתו של יעד משותף. כולן חותרות להוראה איכותית לשם הרחבת מעגל המצוינות, כדי שיותר תלמידים יבחרו, יתמידו ויצליחו בלימודי המתמטיקה והמדעים ברמת חמש יחידות. הגם שכל אחת מהן עוסקת במרכיב מסוים, באזור גיאוגרפי או בשכבת גיל ספציפית, המכנה המשותף העמוק ושותפות-הדרך יוצרים צורך מיוחד בהיכרות הדדית, בתיאום, חלוקת עבודה ואיגום משאבים.

שיתוף פעולה ברשת המקצועית נועד לסייע למיצוי ההזדמנות הטמונה בכל פרויקט בנפרד, אך גם לחלחול של יכולות ומסרים לתוך הארגונים והמערכות. בתום מענקי הקרן ובסיום חייה, לרשת המקצועית שמור תפקיד חשוב בהבטחת המשכיות וקיימות של המהלך המשותף. המשך פעולתה של הרשת המקצועית, תוך נטילת אחריות משותפת של חבריה, היא אפוא תכלית מרכזית של המאמץ ליצירת שיתופי פעולה בין אנשי מקצוע וארגונים.

2012
הקמת קבוצה של מורים מצטיינים למתמטיקה ולמדעים
קרן טראמפ
2019
חוברת הדרכה בנושא ניהול מבוסס נתונים
פרויקט נובה
2018
קורס מנהלי תכניות עירוניות לקידום המצוינות
אוניברסיטת תל אביב
2018
אירוע גאלה למענקים ושותפים בנושא הוראה איכותית
קרן טראמפ
2018
מענק רשתות
קרן טראמפ
2017
כנס לקידום מצוינות בחינוך מתמטי
אוניברסיטת תל אביב
2017
סיור לימודי בארה''ב של מובילות תכניות
דרכא
2017
תכנית הכשרה למנהלי תכניות עירוניות התטפח קידום מצוינות
אוניברסיטת בר אילן
2016
כינוס רשתות מקצועיות לשם הגברת שיתוף הפעולה
קרן טראמפ
2016
אירוע המדגים הוראה איכותית
קרן טראמפ
2016
סמינר לפיתוח תפיסה פדגוגית משותפת בין תכניות ההכשרה הקלינית
מכללת לוינסקי
2016
סיור לימודי בארה''ב למובילי קהילות מורים
מכון ויצמן למדע
2015
כנס רשתות מקצועיות לשיתוף פעולה וידע 2015
קרן טראמפ
2014
אירוע אירוח שותפים
קרן טראמפ
2014
סיור לימודי למערכת חינוך איכותית
קרן טראמפ
2014
סיור לימודי בארה''ב
מכללת בית ברל