דף הבית / תשתית להוראה איכותית

כדי להבטיח המשכיות של המהלך הלאומי לחיזוק המצוינות בחינוך המדעי, הקרן פועלת לבנייה של תשתיות שיתמכו ביישום באופן מערכתי ולאורך זמן. המטרה היא לבנות גופים ומהלכים שימשיכו את השותפות המוצלחת בין הממשלה, המוסדות האקדמיים, השלטון המקומי, התעשייה, החברה האזרחית, בתי הספר, המורים והציבור הרחב.