דף הבית / תיכון: 2018-2011

להגיע רחוק- ישראל מכפילה את מספר בוגרי חמש היחידות

בשנים הראשונות, עיקר המאמץ הוקדש להגדלת מספר הלומדים במסלולי חמש היחידות בתיכון במתמטיקה ובפיזיקה. מסלולים אלו הוכחו ככר פורה להצמחת מצוינות בישראל וככאלו שמתוכם יוצאים בוגרות ובוגרים הפורצים דרך בהמשך החיים. בשנים האחרונות חל זינוק בתחומים אלו – זינוק שהוא תוצאה של מאמץ משותף ומתמשך של עשרות ארגונים ומאות אנשי מקצוע.

תפקידה של הקרן במהלך זה התרכז בהפניית הזרקור אל ההידרדרות, פיתוח פורטפוליו של תכניות ופריסת שותפויות לכל אורכה ורוחבה של מערכת החינוך. תיק המענקים של הקרן התמקד במורים ובאיכות הוראתם. ביחד עם שותפיה, הקרן סייעה לגיוס והכשרה של דור חדש של מורים, לפיתוח מיומנויות של הוראה איכותית במאפיינים קליניים, ולפריסה של רשתות תמיכה בהוראה איכותית בשדה בהיקף ארצי.

תכניות

 1. לבנות את הדור הבא של המורים
  בבתי הספר בישראל משרתים מורים מצוינים, אולם, חלק ניכר ממורי המתמטיקה והמדעים התקרב לגיל פרישה.  כתוצאה מכך נרשם מחסור מחריף שהתבטא בסגירת מגמות או בשיבוץ מורים שאינם מתאימים. זה היה אתגר עצום, אבל גם הזדמנות גדולה. נפתח חלון וצורך לסייע למערכת החינוך לבנות את הדור הבא של מורי המתמטיקה והמדעים של ישראל. המאמץ המרכזי הוקדש לגיוס, הכשרה וליווי של מורים חדשים, בעיקר מוריי קריירה שניה שעברו להוראה מעולם ההייטק.
 2. לטפח מומחיות קלינית בהוראה
  תלמידים הבוחרים ללמוד במגמת חמש היחידות בתיכון עומדים בפני משוכה גבוהה. מדובר בתחומים קשים ללמידה שבהם הידע והמיומנות נבנים יחדיו. כתוצאה מכך, פער שנוצר בתחילת הדרך עלול להתרחב ולהעמיק. זהו מצב שבו לאופן ההוראה שמור תפקיד מיוחד. על המורים למצוא איזון בין השאיפה לדחוף את הכיתה לדרגות גבוהות של העמקה וחשיבה, בלי לוותר על הרמה והקצב, ובין הצורך להעניק מענה אישי לכל תלמיד. לשם כך פותחו באקדמיה כלים מעשיים התומכים בהוראה קלינית שכזו. תהליך זה נבנה בהובלת המורים ביחד בקהילה מקצועית.
 3. פריסת רשתות תמיכה בהוראה איכותית בשדה
  לימודי חמש היחידות בבית הספר אינם מתקיימים בחלל ריק. הקשב של התלמידים מצוי בתחרות מתמדת ויכולתם של המורים לקיים הוראה איכותית תלויה באופן תפקודם של ההנהלה, חדר המורים, צוות הייעוץ וההורים. על בית הספר היה לגבש תפיסת הוראה משותפת, לבנות קהילות מקצועיות של מורים ולהטמיע סדירויות של אבחון, ניטור ומשוב. מסביב לבית הספר, פועלים הבעלות והפיקוח ולצדם מעגל רחב של שחקנים, לרבות הממשלה, האקדמיה, הצבא ושוק העבודה, כולם פעלו יחדיו כדי לטוות רשת תמיכה המעודדת את למידת חמש היחידות.

מנופים

 1. מדיה – להניע מומנטום ציבורי ומהלך חברתי
  אנשים מוכשרים בוחרים בהוראה כאשר הם מרגישים גיבוי, תמיכה ואמון מהציבור ומנהיגיו וכשהם חשים שהם משרתים כחלוצים וכשליחי ציבור של מהלך חברתי חשוב. תלמידים בוחרים ומתמידים במגמת חמש היחידות ככל שהם מרגישים שהם חלק מקבוצת איכות מובילה וכשהם חשים שהמאמץ וההשקעה יפתחו להם דלתות לעתיד. מערכת החינוך אף היא קשובה לרחשי הציבור ורגישה לקריאה להתגייס לבעיות משמעותיות ולצורך חברתי ולאומי חשוב. לכן, היה צורך ליצור מודעות והזדהות ולהניע תנופה ציבורית להשקעה בהוראה ולמידה של חמש יחידות במתמטיקה ומדעים.
 2. רישות – לחבר בין שותפים לדרך
  המכנה המשותף העמוק ושותפות-הדרך בין כלל הגורמים העוסקים בחיזוק המצוינות בלימודי המתמטיקה והמדעים יוצרים צורך מיוחד בהיכרות הדדית, בתיאום, חלוקת עבודה ואיגום משאבים. שיתוף פעולה ברשת המקצועית נועד לסייע למיצוי ההזדמנות הטמונה בכל פעילות, אך גם לחלחול של יכולות ומסרים לתוך הארגונים והמערכות. בתום מענקי הקרן ובסיום חייה, לרשת המקצועית שמור תפקיד חשוב בהבטחת המשכיות וקיימות של המהלך המשותף. לשם כך, נעשה מאמץ משמעותי ומתמשך ליצירת שיתופי פעולה בין אנשי מקצוע וארגונים.
 3. ידע – ליצור שפה משותפת
  המהלך לקידום הוראה איכותית ולחיזוק המצוינות משתף גורמים רבים בממשלה, באקדמיה, בשדה המקצועי ובציבור. הצלחתו הייתה תלויה במידת האפקטיביות של התיאום בין העוסקים במלאכה, תוך התבססות על שפה משותפת ועל שימוש אחיד ומוסכם במושגים ובידע. לשם כך, הקרן פעלה לתעד ולנתח ניסיון מעשי מהכיתות ומבתי הספר ולהנגיש מחקר רלבנטי מהארץ ומהעולם. פעלנו לתעד את העשייה, ללמוד מה עובד, להפיק לקחים ולשתף בתובנות. ככל שתהליך זה נעשה בשקיפות, בפתיחות ובשיתוף, כך הערכנו שתגבר ההזדהות ותחושת האחריות של שותפים-לדרך.

גרף הירידה והעליה במסלולי חמש היחידות