הפעלת קהילות מורי חטיבת ביניים בחיפה

הפעלת קהילות רכזי מקצוע למתמטיקה בחטיבות ביניים בצפון הארץ והפעלת קהילות מורים למתמטיקה בית ספריות שמטרתן לקדם מומחיות בהוראה קלינית ולהגביר את מספר התלמידים המתעתדים ללמוד מתמטיקה ברמת חמש יחידות בהגיעם לבית הספר התיכון.