תוכניות ומענקים / שוק 15 הוירטואלי 2020

קרן טראמפ מזמינה אתכם להכיר תכניות חדשות לפיתוח מיומנות חשיבה מתמטיות מסדר גבוה לתלמידי מסלולי המצוינות בחטיבות הביניים שיפעלו החל משנת הלימודים תשפ"א.
לקטלוג התכניות

הקלטת התכניות – שוק 15 הוירטואלי: 
מודלים לחשיבה, אוניברסיטת חיפה
מאו"פ, אוניברסיטת חיפה
גילוי המתמטיקה באתגרי הטכנולוגיה, הטכניון
דברו אליי במספרים, מכון ויצמן למדע
הידאטה, מט"ח
++Top, קסם החיבור שבין מתמטיקה וקוד, המרכז לחינוך סייבר
ברוח פיז"ה, המרכז הישראלי למצוינות בחינוך
קורס רענון, מט"ח
Top Online, מט"ח
קהילת מחשב"ה למאה ה-21, הטכניון ומכללת לוינסקי
מתי: 04/05/2020 - 05/05/2020

האירוע הסתיים

לו״ז אירוע

  • 4.5.2020
    10:00-14:00
  • 5.5.2020
    15:30-19:30