תוכניות ומענקים / אירועי הקרן

האירועים הקרובים

אירועים שהסתיימו

04-05.05.2020

שוק 15 הוירטואלי 2020

קרן טראמפ מזמינה אתכם להכיר תכניות חדשות לפיתוח מיומנות חשיבה מתמטיות מסדר גבוה לתלמידי מסלולי המצוינות בחטיבות הביניים…

בעלי תפקידים במשרד החינוך

אירועים שהסתיימו

07-07.06.2020

סדנת ערכי הקרן החדשים

נפגשנו יחד, צוות הקרן, על מנת לדון באסטרטגיה החדשה בחטיבות הביניים ולחשוב יחד על הערכים שמובילים אותנו בקרן.

אקדמיה

משרדי קרן טראמפ