המועצה המייעצת 2016


בתום חמש שנים להקמתה של קרן טראמפ, תתכנס המועצה המייעצת של הקרן כדי לקיים בחינה מקיפה של הפעילות עד כה ולהמליץ על כיוונים להמשך העשייה המשותפת. הדיונים יתקיימו ב-2 וב-3 בנובמבר 2016 במשכנות שאננים (מרכז ג'ינוגלי) שבירושלים. אל הדיונים מוזמנים מומחים ושותפים, ובהם יוצגו וינותחו חקרי מקרה, דוחות תיעוד וממצאי הערכה. מפגש המועצה יסתיים ב-"ערב הוראה איכותית" – אירוע מיוחד וחגיגי של שותפים לדרך (הזמנות אישיות לאירוע זה נשלחו בנפרד). לפרטים נוספים אודות חברי המועצה המייעצת ופעילותה, נא ללחוץ כאן.

1. בימים אלו חומרי הרקע לקריאה עבור כל דיון נמצאים בשלבים מתקדמים של הכנה. אלו יצורפו עם השלמתם לצד כל התיאור של כל דיון להלן.
2. ביום שלישי, ה-1 בנובמבר יתקיימו שני מפגשים המקדימים את דיוני המועצה:
יום עיון בהובלת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בנושא "לימוד ממהלכי העבר לשיפור החינוך המדעי בישראל" יערך במרכז הכנסים של מלון רמת רחל בין השעות 08:30-16:00;
סדנא למורים מצטיינים על שימוש בווידאו מכיתות הלימוד בהובלת ג'ודי שולמן ופגי ברוקינס תערך במשכנות שאננים בין השעות 15:30-18:30.

 

יום רביעי | 2 בנובמבר 2016

 

09:00–08:30: תמונת מצב (1)

 הכרות בין המשתתפים, הצגת סדר היום ושאלות מרכזיות, ופריסת רקע כללי לדיונים אודות ההתקדמות עד כה במדדים עיקריים.

חומרי רקע:


 

11:30–09:00: הוראה קלינית בשדה (2)

 'צלילת-עומק' אל נבכי ההוראה הקלינית במפגש עם המציאות החינוכית של הוראת המתמטיקה והמדעים בתיכון ברמת חמש יחידות.

חומרי רקע:


 

11:45-12:45: הוראה קלינית בשדה (3)

דיון פנימי של חברי המועצה המייעצת שבו החברים יתבקשו להציע תובנות, ביקורת, משוב והמלצות מעשיות להמשך.

 


 

13:00-14:30: מפגש עם מורים מעולים (4)

ארוחת צהריים משותפת עם מורים מעולים שזכו ב-'פרס טראמפ להוראה איכותית' לדיון על מקומם של מורים והוראה במהלך להרחבת המצוינות ולמשוב על הפרס.

חומרי רקע:


 

14:45-15:45: הדור הבא של המורים (5)

מפגש עם תכניות למורים חדשים בהן שותפה הקרן לדיון בממצאי דוח הערכה ובצעדים הנעשים לגיבוש מדיניות ממשלתית .

חומרי רקע:


 

16:00-17:30: משוב על תפקוד הקרן (6)

בחינת תפקודה של קרן טראמפ בחמש השנים מאז נוסדה, תוך התמקדות בשיטתה הפילנתרופית ובמערכות היחסים עם שותפיה.

חומרי רקע:


 

17:45-18:45: השפעה ציבורית וקשר עם הממשלה (7)

דיון באופן שבו בחרה הקרן לשתף פעולה עם הממשלה ובדרך שבה נקטה כדי לרתום מערכות ציבוריות.

חומרי רקע:

 

19:00-21:00: כיצד ישראל נערכת להרחבת מעגל המצוינות? (8)

ארוחת ערב עם מומחים מהתעשייה, מהצבא ומההשכלה הגבוהה לשיחה אודות היערכותם לקראת מציאות שבה יהיו בישראל הרבה יותר צעירים בוגרי מגמות מצוינות מדעית בתיכון.
יום חמישי | 3 בנובמבר 2016

 

 

08:30-10:15: מצוינות ככלי לצמצום פערים חברתיים (9)

איתור פוטנציאל משמעותי שטרם מומש למצוינות בחינוך המדעי בישראל, בדגש לפריפריה החברתית, תוך ניסיון ללמוד מלקחי ניסיונות עבר ולזהות תנאים חיוניים להצלחה.

חומרי רקע:


 

10:30-11:30: אסטרטגיית תקשורת להנעת מהלך ציבורי (10)

משוב על הפעילות התקשורתית של הקרן ודיון בדרכים ליצירת תנועה חברתית סביב ההשקעה במצוינות בלמידה ובהוראה של תחומי המתמטיקה והמדעים בתיכון.

חומרי רקע:


 

11:45-13:00: מכון להוראה מתקדמת (11)

ניתוח הצורך והתנאים להקמתו של מכון להוראה מתקדמת.

חומרי רקע:


 

13:15-14:45: מפגש עם מנהלי בתי ספר (12)

ארוחת צהריים ושיחה עם מנהלי בתי ספר אודות המפגש שלהם עם היעד הלאומי להרחבת מעגל המצוינות בלמידת המתמטיקה והמדעים.

חומרי רקע
:

 

15:00-16:30: השלב הבא של הקרן (13)

דיון פנימי של חברי המועצה המייעצת לסיכום לקחים ותובנות, להציע משוב והמלצות לקרן לקראת חמש השנים הבאות.

 


 

22:00 – 18:00: ערב 'הוראה איכותית' (14)*

* הזמנות אישיות נשלחו בנפרד