המועצה המייעצת 2018

המועצה המייעצת של קרן טראמפ התכנסה כדי לקיים בחינה מקיפה של הפעילות עד כה ולהמליץ על כיוונים להמשך העשייה המשותפת. הדיונים התקיימו ב-12 וב-13 בנובמבר 2018, במשכנות שאננים (מרכז ג'ינוגלי) שבירושלים. אל הדיונים הוזמנו מומחים ושותפים, ובהם הוצגו ונותחו חקרי מקרה, דוחות תיעוד וממצאי הערכה.
אודות חברי המועצה המייעצת.

חומרי הרקע לכל דיון מצורפים כאן.

יום שני | 12 בנובמבר 2018

09:00-08:30 תמונת מצב (1)

הצגת סדר היום ושאלות מרכזיות, תוך פריסת ההתקדמות עד כה.

חומרי רקע:


10:15–09:15 המכון להוראה מתקדמת (2)

מפגש עם חברי הצוות המשותף למשרד החינוך, מכון וייצמן וקרן טראמפ לקראת השקתו של המכון.

חומרי רקע:


10:30-11:30 מנהלת מהיי-טק להוראה (3)

מפגש עם מובילי היזמה ושותפיה לדיון בתכנית העבודה ובצעדים הבאים.

חומרי רקע:


11:45-12:45 רשת ערי מצוינות (4)

מפגש עם הרשת המקצועית התומכת במהלכים העירוניים לקידום המצוינות בלימודי המתמטיקה והמדעים לדיון בקיימות ארוכת הטווח.

חומרי רקע:


13:30-14:30 מודלים של התערבות בפריפריה (5)

מפגש עם העומדים בראש תכניות ברמה הלאומית, השיתופית והמקומית לחיזוק המצוינות בלימודי המתמטיקה והמדעים בפריפריה.

חומרי רקע:


14:45-15:45 התארגנות בית ספרית למצוינות (6)

מפגש עם מנהלי בתי ספר ומומחים כדי ללמוד כיצד בתי ספר נערכים להרחבת מעגל המצוינות.

חומרי רקע:


16:00-17:00 כיצד קרן טראמפ נערכת לסיום מענקים ויציאה מפרויקטים (7)

מפגש עם מקבלי מענקים של הקרן שהסתיימו או שבשלבי סיום לדיון על החוויות, הצרכים, הציפיות והקשיים.

חומרי רקע:


17:15-18:15 Top 15: יעדים ומדדים מערכתיים בחטיבת הביניים (8)

מפגש עם מומחים לדיון ביעדים ומדדי הצלחה לעבודה בחטיבת הביניים, בראי המבחנים הלאומיים והבינלאומיים.

חומרי רקע:


19:00-21:30 Top 15 – ארוחת ערב עם מובילי ארגונים גדולים (9)

מפגש עם ראשי ארגוני חינוך שפעילותם משמעותית ליכולת הצלחת מתווה הדרך בחטיבת הביניים.

יום שלישי | 13 בנובמבר 2018

08:30-09:15 'אתגר המצוינות והרוח הישראלית' – ספר חדש / ארוחת בוקר (10)

ספר המאגד חקרי מקרה שנכתבו בתום חמש שנים לפעילות הקרן ומתעדים את צעדיה הראשונים- אודות הספר09:30-10:30 Top 15:  תכניות וחומרים (11)

מפגש עם מורים ומומחים לדיון בשאלה האם תכניות הלימודים וחומרי הלמידה מאפשרים לעמוד ביעדים של מתווה הקרן.

חומרי רקע:


10:45-11:45 Top 15: ארגון הלימודים בחטיבת הביניים (12)

מפגש עם מנהלים ומורים לדיון בדרכים שבהן בתי ספר נערכים כדי להתמודד עם הטרוגניות ולקדם מצוינות.

חומרי רקע:


12:00-13:00 Top 15:  מורים והוראה (13)

מפגש עם מורים ומומחים לדיון בשאלת איכות ההוראה בחטיבת הביניים בתחומי המתמטיקה והמדעים.

חומרי רקע:


14:00-15:00 Top 15: מוטיבציה ללמד וללמוד (14)

מפגש עם מורים ומומחים לדיון בשאלה מה מניע תלמידים ומורים להשקיע ולהצטיין בלימודי המתמטיקה והמדעים בחטיבת הביניים.

חומרי רקע:


15:15-16:15 Top 15: רתימת הציבור (15)

מפגש עם מומחים לדיון בשאלה מהי 'הקריאה לפעולה' שעל הקרן לאמץ לשם הצלחת מתווה הדרך בחטיבת הביניים.

חומרי רקע:


16:30-17:30 דיון מסכם (16)

דיון פנימי של חברי המועצה המייעצת לסיכום לקחים ותובנות, להציע משוב והמלצות לקרן לקראת האסטרטגיה הפילנתרופית החדשה.


חומרי העשרה לקריאה נוספת למיטיבי לכת –